Περίπου το 90% των νέων trader χάνουν ολόκληρο το κεφάλαιό τους μέσα στους πρώτους 3 μήνες.  Το trading είναι εξαιρετικά δύσκολο στις μέρες μας και δυστυχώς όποιος σας λέει το αντίθετο είτε σας κοροϊδεύει είτε δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Στο Coinage αναπτύξαμε ένα καινούργιο μοντέλο εκπαίδευσης για όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με το technical trading αγορών όπως forex, cryptocurrencies και commodities.

To coaching program σας προσφέρει ένα πακέτο με όλα όσα χρειάζεστε για να μάθετε Τεχνική Ανάλυση σε βάθος και για να την εφαρμόσετε στην πράξη. Τελικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργεί ανεξάρτητους full time ή part time traders, οι οποίοι είναι ικανοί να εφαρμόζουν τα concept και τις στρατηγικές που έχουν διδαχθεί στην πράξη με αποτέλεσμα να παραμένουν κερδοφόροι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Να τονίσουμε επίσης ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει την πλειοψηφία των concept που απαιτούνται από την Διεθνή Ομοσπονδία Τεχνικής Ανάλυσης (IFTA) για την απόκτηση του διπλώματος Τεχνικής Ανάλυσης (Certified Financial Technician) όπως αυτά περιγράφονται στο IFTA-CFTE Syllabous.

To coaching program χωρίζετε σε 3 ενότητες οι οποίες με τις σειρά τους διδάσκονται μέσω skype call και μέσω κάποιον βίντεο και pdf τα οποία δίνονται στους traders προς μελέτη. Οι ενότητες μπορούν να διδαχθούν και ξεχωριστά σε περίπτωση που κάποιος trader έχει ήδη την γνώση από κάποια από αυτές. Συνιστούμε όμως εάν κάποιος δεν έχει προηγούμενη εμπειρία να πάρει όλο το πρόγραμμα.

Οι ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

1. Cryptocurrencies Basics [5 hours]

– In depth tutorial of major exchanges(Bitfinex,Bittrex,Coinbase,Kraken,Binance,)
– Offline wallets and security considerations
– How to buy Bitcoin – multiple options and sources
– In-depth overview of exchanges and live trading examples
– Cryptocurrency markets vs Traditional markets

2. Basic concepts of Technical Trading [15 hours]

– Candlesticks Patterns
– Support and Resistance and how to trade them
– Moving Averages
– Classical Chart Patterns
– Momentum Indicators
– Fibonacci levels and tools
– Relative Strength Index
– Elliot Wave Theory
– Volume
– Concepts of Trend

3. Advanced strategies and backtesting [15 hours]

– Advanced pattern formations
– Classic Chart Patterns
– Time analysis trading
– Setting up the rules of a strategy – Stay objective
– The art of Backtesting

Στείλτε email στο coinagegr@gmail.com με το όνοματεπώνυμό σας καθώς και για ποιές ενότητες του προγράμματος ενδιαφέρεστε.